+

DA-314 Prohlášení o shodě a označení CE u zařízení určených do prostorů s nebezpečím výbuchu

OTÁZKA:
Prohlášení o shodě a označení CE u zařízení určených do prostorů s nebezpečím výbuchu

Dne 1. 7. 2001 vstoupil v platnost Protokol k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA) mezi Českou republikou a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy. Podle tohoto protokolu se u strojních zařízení, která mají původ v ČR nebo v členských státech Evropského společenství, namísto vydání prohlášení o shodě umisťuje na výrobku označení CE.
Otázka zní: platí to také pro zařízení určené do prostředí s nebezpečím výbuchu?

Otázku podává: Jan Novotný
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 10. 7. 2008
 
 
Facebook Obchod IN-EL