+

DA-317 Škoda způsobená provozní činností

OTÁZKA:
Škoda způsobená provozní činností

Prosím o následující informaci:
Při rekonstrukci rodinného domku v 1. patře, kde provádí pracovník (soukromník) rozvod vody, topení a plynu, při zkoušce těsnění vody odvzdušnil jenom jednu polovinu rozvodu vody a druhou polovinu už vůbec nekontroloval. V jednu hodinu v noci jsme náhodou zjistili, že v přízemí do podružného rozváděče teče voda (na jističe, stykače…). Samozřejmě jsem vypnul celý PR až do rána.
Teď k dotazu:
Proto žádám pracovníka, který toto svou hrubou nedbalostí způsobil, o náhradu škody s tím, že mu jednotlivé komponenty vyčíslím v Kč, a nechám si to zaplatit.
Celý podružný rozváděč chci nahradit novými komponenty z důvodu bezpečné a spolehlivé elektroinstalace. Po konzultaci s jinými elektrikáři mi toto plně schvalují.
Proto se ještě obracím na Vás, o Vaše vysoce profesionální vyjádření.

Otázku podává: František Filipčík
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 28. 7. 2008
 
 
Facebook Obchod IN-EL