+

AC-127 K hodnotám odporu uzemnění hromosvodu podle ČSN EN 62305-3

OTÁZKA:
K hodnotám odporu uzemnění hromosvodu podle ČSN EN 62305-3

Měl bych ještě dotaz k danému tématu velikosti zemního odporu hromosvodu.
Z výše uvedených dotazů a odpovědí vyplývá, že k uzemnění svodů hromosvodu třídy III a IV postačuje zemnící pásek délky 5 m. (Toto je v podstatě uvedeno i v grafu ČSN EN 62305-3 čl.5.4.2.1, kde je ještě poznámka, že pro třídu LPS III a IV není nutno řešit rezistivitu půdy).
Je tedy při uzemňování svodů hromosvodu třídy III a IV možno ke každému svodu hromosvodu zakopat pouze pásek délky 5 m, případně jiné rovnocenné zemniče a zemní odpor pak bude vyhovovat při v podstatě jakýchkoliv hodnotách, s tím, že se ani nepožaduje např. propojení svodů a vytvoření okružního zemniče? (Někde na školení jsem zaslechl, že by se při vyšším zemním odporu měly alespoň propojit dva sousední zemniče).
Ptám se na to proto, že je to dosti podstatná změna proti původní ČSN 34 1390 kde se striktně požadoval odpor do 15 ohmů a v čl. 5.4.1 ČSN EN 62305 se dokonce všeobecně doporučuje (tedy i pro třídy LPS III a IV?) zemní odpor nižší než 10 ohmů, takže ztrácím přehled, podle čeho se vlastně orientovat. Na závěr bych se chtěl ještě zeptat, jestli lze nahradit uzemňovací pásek 30 × 4 mm délky 5 m klasickou zemnicí deskou.

Otázku podává: Jaroslav Hurta
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 15. 9. 2008
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL