+

AC-128 Spojování uzemnění elektroinstalace a hromosvodu

OTÁZKA:
Spojování uzemnění elektroinstalace a hromosvodu

Měl bych dotaz ke spojování uzemnění elektroinstalace a uzemnění hromosvodu např. u rodinného domku.
Rodinný domek spadá dle nové ČSN EN 62305 do kategorie LPS III. V případě uzemnění jednotlivých svodů hromosvodu jsou dle normy povoleny u třídy LPS III hodnoty někdy i vysoko nad bývalých 15 ohmů (mám tím na mysli podmínku, že ke každému svodu postačuje jako zemnič 5 m zemnícího pásku, bez ohledu na rezistivitu půdy). Může se toto uzemnění hromosvodu spojit s uzemněním elektroinstalace?
V případě, že je na střeše domu anténní stožár, který nelze umístit do ochranného prostoru žádného jímače, musí se dle ČSN EN 62305 připojit k jímacímu vedení, včetně stínění koaxiálních kabelů a toto připojit na hlavní pospojování budovy, čímž se obě uzemnění prostřednictvím ochranného vodiče propojí. Není v tomto případě nutno celkový zemní odpor hromosvodu snížit alespoň na 15 ohmů?
Dále bych se chtěl zeptat, zdali lze i nadále dle nové hromosvodové normy měřit uzemnění náhradní metodou dle ČSN 332000-6-61 čl. 612.6.2, měřením impedance poruchové smyčky složené z fázového vodiče el. sítě a zemniče hromosvodu, např. v městské zástavbě.
Závěrem bych měl ještě dotaz - kdo bude moci provádět pravidelné vizuální kontroly hromosvodů dle tabulky E2, ČSN EN 62305. Musí to být revizní technik?

Otázku podává: Hurta
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 17. 9. 2008
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL