+

AG-205 Opětné připojení starší instalace

OTÁZKA:
Opětné připojení starší instalace

Můj dotaz se týká opětovného připojení starší instalace. Elektroinstalace prostor spadá pod PRE a je provedena dle ČSN 34 1010. Podle ČSN 33 2000-1 lze elektrická zařízení provedená a provozovaná podle předpisů a norem platných v době, kdy byla tato zařízení zřizována, ponechat v provozu beze změny (tzn. tak, že odpovídají i nadále předpisům, podle kterých byla tato zařízení zřizována a provozována). Bezpodmínečným předpokladem však je, že nesmějí mít závady, jež by ohrožovaly zdraví, ani nejsou nebezpečná životu a neohrožují bezpečnost věcí, jinak je nutno zařízení upravit podle nových předpisů a norem.
Chtěl bych se zeptat, jak postupovat v případě, že tato elektroinstalace byla před několika roky odpojena od sítě (odebráním elektroměru) a majitel by nyní chtěl tuto opětovně zprovoznit. Nevím, zda takovéto přerušení provozování má vliv na posouzení na opětovné připojení instalace.
Je nutné upravit (předělat) podle současných norem celou instalaci, nebo pouze část měření podle pravidel PRE pro připojování, nebo lze ponechat kompletní instalaci včetně části měření v původním stavu s odkazem na výše citovanou ČSN 33 2000-1?

Otázku podává: J. Procházka
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 17. 9. 2008
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL