+

DA-318 Nouzové osvětlení

OTÁZKA:
Nouzové osvětlení

Norma ČSN 730804 určuje mimo toho, kde a jaké elektrické osvětlení musí únikové cesty mít, také funkčnost (dobu svícení) nouzového osvětlení vzhledem k typu chráněné únikové cesty (B-30 min, C-45 min a A-15 min pro 300 a více unikajících), což má logický smysl vzhledem k tomu jak musí být úniková cesta konstrukčně provedena.
Norma ČSN EN 1838 dělí nouzové osvětlení na různé druhy a pro tyto stanovuje ve většině případů pro nouzové osvětlení 1 hodinu svícení.
Mám tedy při projektování používat normu ČSN EN 1838 bez ohledu na to, že pro únikové cesty norma ČSN 73 0804 předepisuje požadovanou dobu od 15 do 45 min? To znamená, že pokud se v požární zprávě objeví pojem „Nouzové únikové osvětlení“ musí být minimální doba svícení 1hodinu, s výjimkou u nouzového osvětlení prostorů s velkým rizikem. Tento dotaz posílám na základě problému, který vznikl tím, že v požární zprávě se mluví o nouzovém osvětlení únikových cest, ale nikde není specifikováno o jaký typ únikové cesty se jedná dle ČSN 73 0804. Domnívám se, že pokud by došlo k přesnému specifikování únikových cest, tak by se problém s pojmem „nouzové osvětlení“ značně zjednodušil.
Jedná se o technologický prostor plynové kotelny bez stálé obsluhy, který je zahrnut do jednoho požárního úseku. V podstatě se jedná o opláštěnou ocelovou konstrukci s několika patry, kde je umístěn vlastní plynový kotel a navazující technologie (vesměs kovové trubky). Z odkazem na normu ČSN EN 1838 je po nás požadována doba funkčnosti nouzového osvětlení 1 hodinu, kabely jsme použily se zvýšenou odolností proti šíření plamene (CHKE-R), svítidla jsme použily průmyslová žárovková a rozbočné krabice plastové (svítidla a krabice necertifikované pro nouzové osvětlení).
Vlastní napájení svítidel je z rozváděče 220V DC který je v jiném požárním úseku. Pokud nedojde k překlasifikování „Nouzového osvětlení“ musím opravdu provést následující řešení, abych splnil 1 hodinu funkčnosti nouzového osvětlení?:
Kabely včetně krabic uložit do protipožárních kanálů s požární odolností min 60 min což jsem schopen splnit, z tohoto kanálu ke svítidlu jít „kabelem funkčním při požáru“ (takové kabely asi také existují) a vlastní svítidlo musí mít požární odolnost 1 hodinu. Svítidlo s požární odolností 1 hodin.
Vzhledem k tomu, že se mi nepodařilo zatím najít svítidlo s požární odolností 1 hodinu, nějak se mi vytrácí smysl celé věci v tomto mé konkrétním případě.

Otázku podává: Pavel Šutta
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 23. 9. 2008
 
 
Facebook Obchod IN-EL