+

AG-210 HDO a spínání bojleru a přímotopů

OTÁZKA:
HDO a spínání bojleru a přímotopů

Zapojenie rozvádzača s HDO, žiadosť o schému zapojenia.
Zapojenie hlavného rozvádzač (HR) s ovládaním HDO pre 1× bojler 2,5 kW a priamo výhrevné ohrievače – konvektory 7× a prívod HDO z HR do podružného rozvádzača (RP), z ktorého budú napájané tiež 1× boiler a priamo výhrevné ohrievače - konvektory 7x. Ovládanie HDO cez N vodič z RE (elektromerového rozvádzača). Z RE je vyvedený 2× kábel CYKY-J 3 x 1,5, jeden pre ovládanie cievky stýkača pre bojler a druhý prakticky to samé pre konvektory. Hlavný istič pred elektromerom je 25 A.
Doporučili jsme nahlédnout na schéma u dotazu AG-022.
Ten obrázok som našiel vo vyhľadávači len by ma zaujímalo pridanie trojfázového stykača na ovládanie konvektorov 230 V a istenie cievok oboch stykačov by malo byť z jedného istiaceho prvku, napr. LPN 2B/1? Ďalej čo je lepšie – ak mám v podružnom rozvádzači tiež bojler a konvektory tieto ovládať cez N alebo L?
Ak máte na toto schému ďakujem.

Otázku podává:E. Vavrík.
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 12. 11. 2008
 
 
Facebook Twitter Obchod IN-EL