+

AC-134 Ochrana před LEMP a ochranná přípojnice objektu

OTÁZKA:
Ochrana před LEMP a ochranná přípojnice objektu

Provedení přípojnice dle ČSN 33 2000-4-41 je jasné. Jaký dopad na umístění a provedení přípojnice pospojení má ČSN EN 62 305-4 u rodinných domků. (Uvedené příklady v normě jsou pouze pro rozsáhlé stavby.) Nemusí se při zřízení společného zemniče pro elektrická zařízení a hromosvod, do zemnicího přívodu zařadit přepěťová ochrana, abychom zamezili rozšíření bleskového proudu do elektroinstalace?

Otázku podává: Josef Novotný
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 14. 11. 2008
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL