+

AC-144 Kryty panelů fotovoltaických elektráren – uzemňovat či neuzemňovat?

OTÁZKA:
Kryty panelů fotovoltaických elektráren – uzemňovat či neuzemňovat?

Při projektování fotovoltaických elektráren jsem se setkal s názorem, že je nutno fotovoltaické panely, které jsou ve třídě II, pospojit na uzemnění. Někteří výrobci také označují panely oběma značkami – jak symbolem dvojité izolace na svorkovnici, tak zemnicí svorky na rámu panelu (viz přílohy).
Pokud tedy stranu DC provozuji bez uzemněného jednoho pólu, považuji pospojování za bezpředmětné, neboť jak panely, tak i kabely splňují parametry dvojité izolace.
Chápal bych nutnost pospojení z důvodu použití neizolované hromosvodové soustavy, ale pokud bude hromosvod proveden jako oddálený (tak jak to preferuje ČSN EN 62305), nevidím pro pospojení důvod. Instalaci to tak zbytečně prodražuje.

Otázku podává: Ing. Aleš Šafařík
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 17. 6. 2009
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL