+

DA-344 Instalace plynového hořáku v kotli na biomasu

OTÁZKA:
Instalace plynového hořáku v kotli na biomasu

Naše společnost realizuje investiční akci - výstavbu BIO kotle, to je kotel na spalování biologického paliva - dřevní štěpky.
Ke spalování této dřevní štěpky dochází v uzavřené spalovací komoře, do které je dřevní štěpka dopravována uzavřenou dopravní cestou pomocí šneků a svodem padá na posuvný rošt, kde je ventilátorem zvedána a shoří ve vznosu v kotlové komoře.
Pro zapálení paliva potřebujeme použít zapalovací hořák, jehož plamen bude zaveden do spalovací komory, a ten zapálí toto palivo.

Můj dotaz zní: jaké předpisy a normy bychom měli při instalaci hořáku respektovat a jaké bude prostředí a vnější vlivy v okolí hořáku. Předpokládáme dvě varianty:
1. variantou je plynový hořák PBS Třebíč typ. APH-M, s tepelným výkonem 1,5 MW,
2. variantou je naftový hořák od stejného výrobce PBS Třebíč, AOH-M, s tepelným výkonem 1,5 MW.
Podrobné informace k hořákům Vám mohu zaslat.
Jaké předpisy bychom měli při návrhu elektročásti respektovat, pokud by byl použit plynový hořák APH-M 04 PPN – byl by s menším tepelným výkonem cca 500 kW napojený na tlakovou PB bombu 30 kg.

Otázku podává: Ing. Dalibor Popželev
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 7. 9. 2009
 
 
Facebook Obchod IN-EL