+

AC-149 Rozváděč nočního překážkového osvětlení v místnosti BTS

OTÁZKA:
Rozváděč nočního překážkového osvětlení v místnosti BTS

Chtěl by se zeptat na možné umístění rozváděče nočního překážkového osvětlení v místnosti BTS, která je tvořena střešní samostatnou nástavbou obytného domu. Na střešní nástavbě budou na anténním stožáru 2 svítidla malé svítivosti. Napájena budou z typového rozváděče překážkového osvětlení. Rozváděč bude napájen ze silového rozváděče umístěného uvnitř místnosti BTS. Rozváděč nočního osvětlení je vybaven přepěťovými ochranami na výstupu napájecího kabelu ke svítidlům (nezjistil jsem jakého stupně). Tento rozváděč není možné z nedostatku prostoru umístit co nejblíže vchodu místnosti BTS střešní nástavby. V místnosti BTS je soustředěna technologie GSM. Umístění rozváděče nočního osvětlení je možné jedině v zadní části místnosti BTS. Domnívám se, že toto umístění však není příliš vhodné vzhledem k tomu, že se může po kabelu překážkových svítidel zavléci do místnosti BTS nebezpečné přepětí, popř. elektromagnetický impuls od účinku blesku (silové kabely by byly vedeny přes celou místnost BTS). Technologie BTS pracuje s napětím 48 V DC. Mám obavy, že by mohlo dojít i ke zničení drahé elektroniky technologie BTS. Objekt je chráněn soustavou LPS, realizovanou dle již neplatné ČSN 34 1390.

Otázku podává: J. Grolmus
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 23. 7. 2009
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL