+

AC-155 Fotovoltaické články a starý hromosvod

OTÁZKA:
Fotovoltaické články a starý hromosvod

Mám dva dotazy:
1. Na stávající střeše s osazenou také stávající mřížovou jímací soustavou hromosvodu dle ČSN 34 1390 budou osazené soustavy solárních fotovoltaických článků. Jakým způsobem se z hlediska hromosvodu (a tím i ochrany těchto článků) tato situace řeší dle ČSN 34 1390 (pouze spojit se stávajícím jímacím vedením a doplnění jímači), nebo dle ČSN EN 62305 a celý hromosvod předělat?
2. V horním podlaží pod částí této střechy je silo mouky, ve kterém je nebezpečí výbuchu hořlavých prachů (BE3N1). Řeší nějaký předpis jestli na této střeše, nad takovýmto prostorem, smějí/nesmějí být umístěné fotovoltaické články?

Otázku podává: S. Šrajer
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 22. 9. 2009
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL