+

AC-157 Hromosvod na ploché střeše – tyčový hromosvod – mřížová jímací soustava

OTÁZKA:
Hromosvod na ploché střeše – tyčový hromosvod – mřížová jímací soustava

Při revizi bleskosvodu na obytném domě s plochou střechou, který byl provedený před pěti lety, jsem zjistil, že je použit pouze jímač vedený středem střechy domu. V článku č. 40 ČSN 34 1390 z 1969 je uvedeno, že krajní vodiče sledují okraj střechy.
Dle výchozí revize je ochrana schopná bezpečného provozu.
Podle uvedeného článku by takto zřízená ochranná soustava neměla být schopná bezpečného provozu?

Otázku podává: Krajíček
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 13. 10. 2009
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL