+

AC-160 Doplnění antény a úprava stávajícího hromosvodu (nový příspěvek 4. 11. 2009)

OTÁZKA:
Doplnění antény a úprava stávajícího hromosvodu

Na objektu, kde je instalovaný hromosvod provedený podle ČSN 34 1390 byl nainstalovaný stožárek s anténním systémem technologie GSM.

Je nutno hromosvod:
a) předělat podle ČSN EN 62305,
b) či na střeše vytvořit jakýsi hybrid hromosvodu podle ČSN 34 1390 s ochranou anténního systému oddáleným hromosvodem podle ČSN EN 62305 a ostatní zařízení nechat tak jak je,
c) nebo je možno integrovat ochranu před bleskem anténního systému do stávající jímací soustavy,
d) pokud se přikloníme k integraci do stávajícího systému, je nutno instalovat do anténních svodů přepěťové ochrany SPD podle ČSN EN 62305-4 příloha B, str. 67 (na přechodu LPZ 0 do LPZ 1?

Podotýkám, že stávající hromosvod instalovaný na střeše má platnou pravidelnou revizi, není zjevně poškozený, zemní přechodové odpory uzemnění vyhovují ČSN 34 1390, PEN je v zemi spojený s uzemněním hromosvodu, počet svodů je též vyhovující, atd.
Dosavadní praxe je taková, že stožárek s anténním systémem se spojí s jímací soustavou, případně se na něm vytvoří pomocný jímač, pláště anténních svodů se před přechodem do vnitřních prostor budovy spojí též s jímací soustavou a vnitřní zařízení technologie se uzemní na HOP objektu.
Dále bych chtěl připomenout, že na střechách nejrůznějších objektů v ČR je nainstalováno nepřeberné množství anténních systémů s ochranou provedenou podle ČSN 34 1390 a myslím si, že poškozených anténních systémů úderem blesku či atmosférickým přepětím je podstatně méně než připouští běžné provozní riziko.
Je samozřejmé, že všichni máme tendenci se klonit směrem k vyšší bezpečnosti, ale je potřeba též uvážit vynaložené náklady.

Otázku podává: Jiří Rovenský
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 27. 10. 2009
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL