+

AC-162 Připojovací vedení pro zařízení ještě podle ČSN 34 1390

OTÁZKA:
Připojovací vedení pro zařízení ještě podle ČSN 34 1390

Můj dotaz se týká spojování anténních stožárů, satelitních antén a případně dalších předmětů na střeše s jímacím vedením hromosvodu. V praxi se setkávám s tím, že antény na střechách bývají připojeny k hromosvodu vodiči CYA, nejčastěji průřezu 16 mm2. Nejsem si jist, zdali je uvedený průřez vodiče dostačující, když v tabulce 2 ČSN 34 1390 je uveden nejnižší průřez měděného lana pro jímací vedení 25 mm2. Dostačoval by průřez 16 mm2, případně nižší, alespoň v případech, kdy jsou k hromosvodu připojeny např. satelitní antény, které jsou v ochranném pásmu hromosvodu, ale nejsou dostatečně vzdáleny? V případě že ano, jaký nejmenší průřez měděného vodiče lze použít? A je rozdíl v použití slaněného a plného vodiče? Pro doplnění uvádím že se jedná o hromosvody zhotovené a revidované dle ČSN 34 1390.

Otázku podává: Hurta Jaroslav
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 18. 11. 2009
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL