+

AC-167 Ochrana proti přeskoku uvnitř sila

OTÁZKA:
Ochrana proti přeskoku uvnitř sila

Na níže uvedeném nákresu znázorňuji uspořádání sila s odsátými pilinami z technologie pilařské výroby:
Můj dotaz se týká ochrany před bleskem. Silo je postaveno jako zděný objekt a na střeše je namontován odlučovač pilin. Tento odlučovač je využit jako náhodný jímač a částečně i jako náhodný svod v souladu s ČSN EN 62305-3 a je připojen k uzemňovací soustavě pomocí strojených svodů. Domnívám se, že se v případě spodní části odlučovače jedná o slepý svod. Jedná se mi o to, že při úderu blesku do odlučovače by mohlo nastat jiskření mezi jeho částí, která ústí do sila a odloučenými pilinami, neboť prostor mezi spodní částí odlučovače a hromadou pilin v sile může být při naplnění sila téměř nulová. V případě jiskření hrozí vznícení obsahu a mohlo by dojít i k výbuchu, protože za provozu je v sile značná koncentrace jemných prachových částic hořlavého materiálu.
Prosím tedy o Váš názor jak vnímáte takovou situaci.

Otázku podává: Jiří Buben
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 12. 1. 2010
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL