+

DA-365 Porušení přívodu z distribuční sítě

OTÁZKA:
Porušení přívodu z distribuční sítě

Dotaz k uplatnění § 8 vyhlášky č. 51/2006 Sb.:
V uvedeném paragrafu vyhlášky je definováno, na jakých nákladech se podílí odběratel nebo ten, kdo požaduje úpravu distribuční soustavy.
Neřeší však následující situaci:
Stávající bytový dům se 6 bytovými odběry a společnou spotřebou je napájen z distribuční sítě nn. Přívodní vrchní vedení je vodiči AlFe na konzolách, vetknutých do sousedního průmyslového objektu, který je určen k demolici.

Otázka zní:
Pokud chce majitel chátrající stavbu odstranit, musí se podílet na nákladech distribuční firmy, spojených s vyprojektováním a realizací přeložky přívodu pro bytový dům?
Nájemci bytů mají smlouvu s ČEZ a žádnou změnu nepotřebují.
Majiteli bytového domu patří i sousední objekty, určené k demolici.
Dle mého názoru by mělo stačit jeho oznámení distribuční firmě, ke kterému datu bude zahájena demolice.
Distribuční firma by měla mít přiměřený čas na takovou úpravu svého zařízení, aby odběratelé nebyli omezeni.

Otázku podává: Jiří Skalický
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 15. 1. 2010
 
 
Facebook Obchod IN-EL