+

AB-210 Jištění kompenzačního rozváděče

OTÁZKA:
Jištění kompenzačního rozváděče

V hlavní rozvodně nn máme dvojici rozváděčů 0,4 kV, které jsou napájeny dvěma transformátory 22/0,4 kV a spojeny podélnou spojkou přípojnic. Oba tyto rozváděče jsou vybaveny kompenzací indukčního výkonu statickými kondenzátory. Tyto kompenzace (kompenzační rozváděče) jsou k rozváděčům připojeny přes vývodové jističe a kabelové vedení přímo na přípojnice.

Otázky:
1. Musí tyto kompenzační rozváděče být vybaveny hlavním jističem (vypínačem)?
2. Je nějaký předpis, který vyžaduje hlavní jistič (vypínač) pro obecné podružné rozváděče (kromě rozváděče pro pracovní stroj)?

Otázku podává: Zdeněk Lintimer
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 1. 2. 2010
 
 
Facebook Obchod IN-EL