+

DA-368 Oprávnění revizního technika pro revize transformátoru vn/nn

OTÁZKA:
Oprávnění revizního technika pro revize transformátoru vn/nn

Prosím o Váš pohled na požadavek zákazníka, který chce provést revizi vlastní trafostanice, části nn, od revizního technika s osvědčením v rozsahu E2.
Zajímalo by mě, zda dotyčný revizní technik může revizi provést.
Jde o to, že transformátor má společné uzemnění nn a vn, a proto se domnívám, že by musel mít osvědčení v rozsahu E1. Pouze pro doplnění by mě zajímalo, pokud by uzemnění části nn bylo samostatné, je možné aby revizní technik s osvědčením v rozsahu E2 provedl revizi části nn?
Jedná se mi o to, že i v tomto případě se dle mého názoru musí kontrolovat vzdálenost mezi uzemněními vn a nn.

Otázku podává: Jiří Buben
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 4. 2. 2010
 
 
Facebook Obchod IN-EL