+

AC-176 Skryté svody hromosvodu (nový příspěvek 24. 5. 2010)

OTÁZKA:
Skryté svody hromosvodu

Většina rodinných domků je stavěna tak, že cihlová zeď je doplněna isolací z pěnového polystyrenu tl. 100 mm. Investor obvykle požaduje skryté svody. Je možné svody instalovat do trubky, která má zkoušku dle ČSN EN 61386-1 ed. 2 (výr. Kopos Kolín) a je vedena v pěnovém polystyrenu? Splní takto instalované svody požadavky čl. 5.3.4 ČSN EN 62305-3? V případě že navrhovaný způsob nevyhovuje, bylo by řešením trubku zapustit do zdiva? (V horní části by svod procházel do zdi přes pěnový polystyren a měřicí svorky by byly instalovány v krabicích v chodníku.) Prosím o názor případně návrh řešení.

Otázku podává: Jan Novotný
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 7. 4. 2010
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL