+

AC-178 Obvodový základový zemnič uvnitř objektu

OTÁZKA:
 

Jaký je Vás názor na možnost provést uzemnění hromosvodu (základový zemnič typ B dle ČSN EN 62305-3) po jeho obvodu, ale uvnitř objektu. Důvodem je rekonstrukce stávajícího čtyřpodlažního objektu (půdorys cca 28 x 12 m) bez hromosvodu a nemožnost vzhledem k majetkovým a stavebním poměrům (na objekt navazuje chodník, sousední stavby, vše v majetku cizích subjektů) provést vnější okružní zemnič. Technicky je zemnič možno uvnitř objektu položit, je jen z malé části podsklepený a podlahy v 1. NP budou kompletně nově řešeny. V 1. NP se nacházejí technické místnosti, garáže a vstupní hala. Řešení by samozřejmě předpokládalo provést vývod pro svod na úrovni okolního terénu a dodržet ostatní ustanovení souboru ČSN EN 62305.

Otázku podává: Daniel Hajzler
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 28. 4. 2010
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL