+

AC-188 Ochrana televizních antén před bleskem (nový příspěvek 23. 2. 2011)

OTÁZKA:
Ochrana televizních antén před bleskem

Při zpracování projektové dokumentace jsem narazil na problém ochrany televizních antén.
Jsou dvě varianty ochrany:
1. Anténa se nachází v ochranném prostoru jímače.
2. Anténa je spojena s jímací soustavou.

Otázka:
Jaké jsou výhody a nevýhody při použití jednotlivých variant? Kdy kterou variantu použít?

Při použití varianty č. 1:
Musí být vždy osazeny přepěťové ochrany na svody od televizních antén. Stožár musí být napojen na přípojnici pospojení. Tato podmínka se těžko plní, když se provádí pouze vnější ochrana LPS - bez další rekonstrukce elektroinstalace.

Při použití varianty č. 2:
Anténní stožár je napojen na jímací soustavu. Svody od tel. antény budou napojeny přes přepěťové ochrany a stínění kabelů napojeno na hlavní přípojnici pospojení.
Při opravě střešních konstrukcí se musí provádět rekonstrukce ochrany před bleskem. U starších budov není vytvořena přípojnice pospojení. Dodatečně lze přípojnici těžko osadit z důvodu dalších stavebních nákladů. Jak řešit tento případ? Dále nejsou u těchto budov osazeny přepěťové ochrany.

Otázku podává: Novotný Josef
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 29. 6. 2010
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL