+

AC-192 Pomocné jímače a soubor ČSN EN 62305

OTÁZKA:
Pomocné jímače a soubor ČSN EN 62305

Podle článku 47 dnes již zrušené ČSN 34 1390:1969 se nad střechu vyčnívající předměty nebo části objektů (komíny, větráky, strojovny výtahů apod.), pokud nebyly v ochranném prostoru jímacího zařízení, měly opatřit jímačem (jímací tyčí, pomocným jímačem), nebo pokud byly kovové, měly se připojit na jímací soustavu nebo svod.
Podle článku 50 této dříve platné normy měly pomocné jímače vyčnívat nad chráněné předměty alespoň 30 cm.
Jak je to s těmito pomocnými jímači, když systém ochrany před bleskem posuzujeme podle nové ČSN EN 62305?
Může se tato dříve uplatňovaná praxe nadále používat?

Otázku podává:
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 21. 7. 2010
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL