+

AC-193 Ochrana před bleskem u zateplovaných budov

OTÁZKA:
Ochrana před bleskem u zateplovaných budov

Při zateplování budov a střešního pláště se musí provést demontáž stávajícího hromosvodu, který byl proveden v době platnosti ČSN 34 1390. Na tento hromosvod byla vystavena revizní zpráva. Po provedení staveních prací se jímací soustava má uvést do původního stavu (tj. dle dříve platné normy) a nebo se řídit novou soustavou norem ČSN EN 62305?
Investoři argumentují tím, že dřívější ochrana před bleskem prošla revizí, tudíž je v pořádku. S ochranou dle nové soustavy norem nesouhlasí z důvodů zvýšených finančních nákladů.
Jak se k tomuto problému postavit?

Otázku podává: Novotný Josef
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 24. 7. 2010
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL