+

AB-217 Ochrana obvodu malého napětí pro osvětlení

OTÁZKY:
Ochrana obvodu malého napětí pro osvětlení

Prosím o vysvětlení k ČSN 33 2000-7-715:
Má být zapojeno osvětlení na malé napětí (pásky LED na 12 V ss, s celkovým příkonem 60 W). Pásek nebude umístěn na hořlavém podkladu. Pro napájení bude použit zdroj 12 V ss, 5 A, SELV, označený značkou a značkou 110 °C (měnič s omezenou teplotou na 110 °C).
Osvětlení má být zapínáno vypínačem na primární straně zdroje.

1. Musí být v tomto případě splněno ustanovení čl. 715.482.5.2: „Zařízení chránící (ochrana) před nebezpečím požáru musí průběžně sledovat příkon osvětlení a automaticky odpojit napájení obvodu:
- v případě zkratu nebo pokud příkon vzroste o více než 60 W – k odpojení musí dojít do 0,3 s,
- při snížení příkonu o více než 60 W (způsobeném např. ovládáním vstupu nebo regulací nebo poruchou svítidla),
- při připojování k napájecímu obvodu, jestliže porucha zvýší připojovaný příkon o více než 60 W?
Uvedené ochranné zařízení nesmí selhat (v případě své poruchy musí odpojit chráněný obvod).“

2. Jakou hodnotou pojistky či jističe jistit tento zdroj proti nadproudu dle čl. 715.43 v primáru a na sekundární straně?

3. Jak se změní situace s jištěním atd. v případě rozdělení osvětlení LED na tři větve (např. 3 x 20 W) a zapínáním třemi vypínači na sekundární straně zdroje (zdroj bude stále pod napětím).

Otázku podává: Ivo Pecha
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 23. 10. 2010
 
 
Facebook Obchod IN-EL