+

AC-204 Odpor uzemnění přepěťové ochrany (nový příspěvek 18. 2. 2011)

OTÁZKA:
Odpor uzemnění přepěťové ochrany

Prosím o zodpovězení problematického měření nově zřízeného uzemnění přepěťových ochran třídy B+C SPB 12/280-3, které byly instalovány do podružného rozváděče chaty. Chata se nachází v horské oblasti Jizerských hor s podložím – pravděpodobně zvětralý vápenec – bez zřízeného hromosvodu. Byl položen pásek FeZn 30 × 4 o délce 25 m + zatlučenými čtyřmi metrovými sondami. Jeho odpor je po měření 73 Ω, což neodpovídá normě ČSN 33 2000-4-41 ed. 2.
Ptám se: lze použít v příloze NB článek NB1.1 a poznámku 1, že odpor uzemnění má být nejvýše 15 Ω, není však potřeba klást pásky o celkové délce větší než 20 m? A potom lze prohlásit, že odpor vyhovuje?

Otázku podává: Pavel Knobloch
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 24. 10. 2010
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL