+

AB-222 Dimenzování nulového vodiče

OTÁZKA:
Dimenzování nulového vodiče

Potřeboval bych poradit s následujícím problémem:
Hlavní domovní vedení je do elektroměrového rozváděče taženo vodiči 4 × CYA 25 mm2, v přípojkové skříni jsou pojistky 3 × PN0 63 A. Vodič PEN je zakončen na svorkovnici – typizovaný můstek na DIN lištu s průřezem 16 mm2. Odtud je připojen identický můstek vodiče N, vodičem CY 16 mm2, v některých rozváděčích pouze CY 10 mm2. Z této svorkovnice jsou vodiče N připojeny elektroměry a všechny bytové rozváděče ve vchodě domu. Jedná se o 7 bytů s hlavními jističi PL7-B25/1 a dva byty s hlavními jističi PL7-B25/3. Odpovídá průřez vodiče CY 10 mm2 (16 mm2), který napájí svorkovnici vodiče N a tím v podstatě všechny byty?
V ČSN 33 2000-5-523 ed. 2 tabulce 52-NK1 je pro vodič CY 10 mm2 uvedené proudové zatížení 81 A.
Lze tuto hodnotu použít pro mnou uvedený případ?
Předem děkuji za vaši odpověď.

Otázku podává: Hurta Jaroslav
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 13. 12. 2010
 
 
Facebook Obchod IN-EL