+

DA-397 Lhůty revizí strojního zařízení

OTÁZKA:
Lhůty revizí strojního zařízení

Setkávám se s různými názory na problematiku určování lhůt pravidelných revizí u strojních zařízení. Někteří provádějí revize ve lhůtách dle ČSN 33 1500 v závislosti na prostředí a vnějších vlivech, ve kterých je strojní zařízení umístěno. Jiní kolegové zastávají názor, že pravidelné revize se musí provádět ve lhůtě 12 měsíců dle § 4 nařízení vlády 378/2001 Sb. a to z důvodu, že revize je součásti kontroly bezpečnosti provozu. Prosím o vysvětlení jak by se tedy mělo správně postupovat při určování lhůt revizí strojů.

Otázku podává: Jiří Buben
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 21. 12. 2010
 
 
Facebook Obchod IN-EL