+

DA-416 Revize v souvislosti s ověřováním zdravotnických prostředků

OTÁZKA:
Revize v souvislosti s ověřováním zdravotnických prostředků

Vyhláškou MPSV č. 73/2010 Sb. jsou z vyhrazených elektrických technických zařízení vyjmuté zdravotnické prostředky.
Na zdravotnické prostředky se vztahuje zákon č. 132/2000 Sb., ve kterém není přímo určeno, že se zdravotnické prostředky musí podrobovat revizím jak výchozím, tak pravidelným. Mám na mysli zařízení, na které je vydané písemné prohlášení o shodě, které se však sestavuje z jednotlivých komponentů na místě, např. zařízení CT vyšetřovny či RTG a MR. V zákoně č. 132/2000 Sb. se hovoří o klinických zkouškách, kterými se musí ověřit jeho bezpečnost a účinnost atd.
Dá se akceptovat, jako dílčí součást výše uvedených klinických zkoušek, výchozí revize elektrického zařízení provedená podle ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 2140, kterou se ověří elektrická bezpečnost sestavy zdravotnického zařízení, např. výše uvedené sestavy zařízení CT provedená revizním technikem?

Otázka zní:
Jaké další právní předpisy mimo zákona č. 132/2000 Sb. a ČSN 33 2140:1986 se vztahují na provádění výchozích a pravidelných revizi zdravotnických prostředků? Nebo se revize neprovádějí a elektrickou bezpečnost doloží dodavatel zařízení prohlášením shodě?

Otázku podává: Jiří Rovenský
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 11. 4. 2011
 
 
Facebook Obchod IN-EL