+

AG-271 Požadavky na central stop z hlediska nebezpečí požáru

OTÁZKA:
Požadavky na central stop z hlediska nebezpečí požáru

Rád bych se Vás zeptal na názor, jakým způsobem navrhnout vypínání hl. jističe, který bude sloužit pro vypnutí elektroinstalace v objektu dle ČSN 73 0848 čl. 4.5.1 a 4.5.2 CENTRAL STOP a TOTAL STOP. Pokud použiji vypínací cívku k hl. jističi, mám zajištěno, že nebude muset být natahován po každém výpadku nadřazené sítě, ale není splněn požadavek na bezpečné vypnutí v případě poruchy ovládacího obvodu, u podpěťové spouště je to naopak. V uvedené ČSN není požadavek, který by tuto problematiku řešil, uveden. Ještě podotýkám, že v objektu není žádné protipožární zařízení a tudíž ani záložní zdroj, který bych mohl využít pro napájení podpěťové cívky.

Otázku podává: Daniel Hajzler
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 19. 4. 2011
 
 
Facebook Twitter Obchod IN-EL