+

AC-216 Vzdálenost telefonní linky od svodu LPS

OTÁZKA:
Vzdálenost telefonní linky od svodu LPS

Otázka:
Nedaří se mi určit minimální povolenou vzdálenost svodu jímací soustavy LPS od telefonní přípojky O2 – linky.
Délka svislého svodu je 14 metrů. Telefonní kabel je přiveden s venkovního vedení O2 vodorovně. Na obvodové zdi, u napínací konzoly pro telefonní kabel, se přímo dotýká v jednom bodě s nově instalovaným jedním svodem.
Rodinný dům je třída LPS IV. Jedná se mi o normou ČSN EN 62305 nařízenou vzdušnou vzdálenost od svodu k telefonnímu kabelu.
Pokud bych vzal v úvahu, že je telefonní kabel uzemněn, pak bych snad mohl použít IN-EL Praktickou pomůcku č. 22 s grafem pro izolaci vnější jímací soustavy od jiných zařízení.

Otázku podává: Jaroslav Malyšek
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 18. 5. 2011
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL