+

AG-291 Ochrana plynem izolovaných rozváděčů před přepětím

OTÁZKA:
Ochrana plynem izolovaných rozváděčů před přepětím

U káblových zaústení vedení do staníc sa chránia elektrické zariadenie obmedzovačmi prepätia podľa STN 38 0810 čl. 3.3.3 podľa dĺžky kábla na prechode zo vzdušnej sieti.
STN 33 3201 čl. 6.4.2.3 hovorí: ochrana rozvádzača izolovaného plynom s kovovými krytmi pred prepätiami ma byť obyčajne zabezpečená zvodičmi prepätia inštalovanými v prívodoch.

1. Môžem splnenie požiadavky STN 38 0810 považovať za dostačujúcu ochranu, alebo je potrebné sa držať striktne uvedeného článku. Inšpekčný dozor je názoru, že bolo by dobre pri projektovaní preukázať výpočtom že šírenie prepäťových vĺn nepoškodí rozvádzač.
Uvedený článok značne predraží aj náklady v staniciach s SF 6 s káblovými sieťami, kde nie je prechod zo vzdušnej siete a okrem prevádzkových prepätí pri spínaní sa s nimi ani neuvažuje.

2. Podľa ktorej normy sa viem k žiadanému výpočtu dopracovať?

Otázku podává: Ivan Soták
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 8. 6. 2011
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL