+

AC-225 Dostatečné vzdálenosti s od svodů

OTÁZKA:
Dostatečné vzdálenosti s od svodů

Dotaz se týká určitých nejasností v knize nakladatelství IRIS, a tím i v ČSN EN 62305-3, která je v knize převzatá.
Tyto nejasnosti jsou vyjádřeny na následujícím obrázku i v následujících otázkách:

Otázky k obrázku C.3 (z knihy od nakladatelství IRIS)

1. Viz příloha (soubor ve formátu pdf)

kc1 = 1/(2 x 4) + 0,1 + 0,2 x (c/h1)1/3, kde n = 4

kc2 = 1/(2 x 4) + 0,1 + 0,2 x (c/h2)1/3

kc3 = 1/(2 x 4) + 0,1 + 0,2 x (c/h3)1/3

kc4 = 1/(2 x 4) + 0,1 + 0,2 x (c/h4)1/3

- jak dostali, že kc4 = 1/n? (má být 1/2n)

- jak dostali, že např. kc3 = 1/n + 0,01 (když konstanty c a h nejsou známy)?

- jak dostali hodnotu 0,01 v kc3?

- jak dostali, že např. kc2 = 1/n + 0,1?

- proč bod df (vzdálenost k nejbližšímu bodu) je spojen s obvodovým vodičem v bodě B?

(nejbližší obvodový vodič je v bodě A)

Otázku podává:
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 4. 8. 2011
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL