+

DA-436 Požadavky postrádané v ČSN 33 1600

OTÁZKA:
Požadavky postrádané v ČSN 33 1600

Otázka – náměty na doplnění normy.

V ČSN 33 1600 ed. 2 postrádám ustanovení:
1. Kdy lze spotřebič uvést do provozu - např. je dokladováno prohlášení o shodě a je dokladován návod k obsluze a údržbě.
2. Není specifikováno, co musí vlastník předložit k revizi spotřebiče: např. prohlášení o shodě, návod k obsluze a údržbě a doklad o prokazatelném poučení pracovníků.
3. Není specifikováno, že dle mého názoru musí být uživatel spotřebiče prokazatelně poučen nebo seznámen s kompletním návodem k obsluze a údržbě a nejen o pasáži týkající se zkoušek, které však v návodech často nejsou obsaženy. Mohu dokladovat.
4. Jak se postupuje, jestliže návod k obsluze a údržbě neobsahuje ani řádku o nějaké kontrole.
5. K prodlužovacím šňůrám a k PC se nedodávají návody k obsluze a údržbě ani prohlášení o shodě. Co s tím? Nepoužívat?
Nechcete snad říci, že každý mini živnostníček, majitel penziónku a mateřské školky vypracuje místní bezpečnostní předpis.
Prosím o přesnější vymezení a podle čeho je ze zákona (sbírka zákonů) povinnost vlastníkovi určena (vztaženo k ČSN 33 1600 ed. 2).

Otázku podává: Jan Vyčítal
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 1. 12. 2011
 
 
Facebook Obchod IN-EL