+

AC-238 Propojení ocelové konstrukce pro ochranu před bleskem

OTÁZKA:
Propojení ocelové konstrukce pro ochranu před bleskem

Jako dozor elektro na stavbě nové technologie řeším požadavek elektro projektanta na uvedení na společný potenciál ocelové konstrukce. Konstrukce byla vyrobená, natřená a smontována na stavbě.
Jak se v praxi provádí toto pospojování ocelových sloupů, zavětrování a nosníků, když je vše opatřeno nátěrem a nejsou zde připravena oka na propojení vodivým lanem? Dále se nemá porušit nátěrový systém.
Je za vodivé propojení považováno použití vějířových podložek a kolik v daném místě spoje?
Existuje nějaká průkazná měřicí metoda, kterou lze po smontování ocelové konstrukce změřit přechodové odpory mezi např. horní a spodní částí (zemí) ocelové konstrukce?
Tato ocelová konstrukce bude připojena na zemní soustavu a nebude zde instalován hromosvod – bude sloužit jako náhodný svodový vodič.

Otázku podává: Aleš Toman
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 12. 1. 2012
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL