+

AG-304 Nežádoucí proud v ochranných vodičích datových sítí

OTÁZKA:
Nežádoucí proud v ochranných vodičích datových sítí

Prosím o pomoc při řešení následujícího teoretického problému. V ČSN 33 2000-4-444 je v článku 444.4.3.4 uveden obrázek 44.R4 znázorňující zavlečení pracovních proudů do datových návěstí a cizích vodivých částí. Je jasné, že lze zamezit těmto nežádoucím proudům kompletní rekonstrukcí těch částí instalací v TN-C na TN-S. Toto je snadno realizovatelné například v bytových domech atp.
Můj dotaz se ale týká velkého průmyslového areálu, kde jsou buď z vlastní trafostanice, nebo z přípojky či přípojek napájeny různé objekty. Některé mohou být provedeny v sítí TN-C a jiné v Síti TN-S. Všechny budovy budou připojeny na společnou uzemňovací soustavu a některé mohou být propojeny například dálkovým topením, plynovodem, kolejovými dráhami atp. Je jedinou možností, jak zabránit v těchto rozsáhlých areálech zavlečení pracovních proudů do cizích vodivých částí a ochranných vodičů či uzemňovací sítě pouze kompletní rekonstrukce všech sítí provedených v TN-C na TN-S? Či mohou být využity izolační vložky v kolejových drahách atd.?
V takovém případě stále zůstane postiženo nežádoucími proudy rozsáhlé uzemnění, které v podstatě tvoří obrovskou smyčku nebo metalické konstrukce, u nichž nelze provést vložení izolačních vložek.

Otázku podává: Jiří Buben
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 31. 5. 2012
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL