+

AC-250 Ochrana teplovodního kolektoru před bleskem

OTÁZKA:
Ochrana teplovodního kolektoru před bleskem

Na střeše rodinného domu je nainstalován v horní polovině střechy kovový teplovodní kolektor, který je k výměníku (kombinovanému boileru) připojen měděnými sletovanými trubkami. Boiler je osazen topným tělesem a je na jeho ochrannou svorku tudíž připojen vodič PE, rovněž tak je tento vodič připojen na svorku oběhového čerpadla zařazeného do spojovacího potrubí. Kolektor je připojen podle projektu v horní i dolní části k vedle jdoucímu hromosvodovému svodu na šikmé části střechy.
Při eventuálním úderu blesku může tedy dojít k rozdělení proudu jednak svodem k zemniči, jednak měděným potrubím na ochranné svorky a dále vodičem PE, který ale není na tyto proudy samozřejmě určen ani dimenzován. Kdyby kolektory připojeny ke svodu nebyly, nepochybně by se vzhledem ke své ploše několika m2 do nich i při nepřímém úderu blesku rovněž naindukoval značný náboj, který by musel odejít vodičem PE, který na to není určen ani dimenzován, nehledě na to, co by se dělo při přímém úderu blesku do kolektorů.
Co je tedy správné, nebo alespoň menší zlo?
Pomohlo by zařadit do potrubí izolační vložky?
Pokud vím, tak se nic takového nevyrábí a navíc je teplonosné medium voda s přídavkem etylenglykolu, tedy je vodivé.
Ještě by bylo možné připojit kolektory ke svodu přes jiskřiště.

Otázku podává:
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 9. 7. 2012
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL