+

AC-251 Zkoušky rozváděčů a přepěťové ochrany

OTÁZKA:
Zkoušky rozváděčů a přepěťové ochrany

Studoval jsem již delší dobu vydanou ČSN EN 61439-1, která řeší všeobecně typově a částečně typově zkoušené rozváděče. Po jejím prostudování jsem došel k závěru, že na malé rozváděče (například do administrativní budovy, kde se předpokládá proškolení zaměstnanců, tedy nevyskytují se laici) jejichž jmenovitý podmíněný zkratový proud nepřesáhne 10 kA nebo je rozváděči předřazen ochranný prvek, který zkratový proud omezí maximálně na 17 kA, lze provést ověření konstrukce a zkoušky s běžným vybavením, například revizního technika, pokud se samozřejmě provede zkouška přiložením napětí 2,5 kV pro běžnou distribuční síť.
Chápu tedy dobře, že se dle této normy zjednodušil přístup pro výrobu těchto malých rozváděčů a při splnění určitých podmínek a omezení lze provést ověření konstrukce vlastními silami a vystavit protokol o ověření, na jehož základě lze vystavit prohlášení o shodě, opatřit rozváděč štítkem a značkou CE?
Ale pokud by již v takovém rozváděči byly svodiče přepětí nebo dokonce svodiče bleskových proudů, již se bude muset provádět zkouška zkratové odolnosti? Podle mého soudu ano, protože těmito svodiči může protékat opravdu značný proud. Nebo se mýlím?

Otázku podává: Jiří Buben
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 30. 7. 2012
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL