+

DA-463 České technické normy pro vyhrazená elektrická technická zařízení

OTÁZKA:
České technické normy pro vyhrazená elektrická technická zařízení

Ráda bych se Vás zeptala na několik otázek týkajících se vyhlášek a Českých státních norem, jejich dodržování právnickými osobami a vztahu mezi normami a právními předpisy. Jedná se mi zejména o zodpovězení otázek týkajících se provádění revizí a kontrol u vyhrazených elektrických technických zařízení:
1. Jak často se mají provádět revize a kontroly? Ve vyhlášce č. 73/2010 Sb. se o termínech vůbec nehovoří a není ani žádný odkaz na normu. Na druhou stranu, kdyby odkaz na normu byl, tak proč právnické osoby tyto normy vlastně mají dodržovat, když v § 4 odst. 1 zákona č. 71/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb. se uvádí, že „Česká technická norma není obecně závazná.“?
2. Jaká je vazba mezi normami (tady bych potřebovala znát i konkrétní normy) a právním předpisem u vyhrazených elektrických technických zařízení?
3. Musí právnická osoba Společenství vlastníků bytových jednotek (SVBJ) dodržovat termíny revizí a kontrol? Podle jakých právních předpisů se má SVBJ vlastně řídit?
4. Vztahují se na SVBJ také předpisy v oblasti BOZP? A jaké předpisy to jsou?
5. Kdo je oprávněn provádět kontrolu a dodržování těchto předpisů, jaké jsou případné sankce za jejich nedodržení?

Otázku podává:
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 23. 8. 2012
 
 
Facebook Obchod IN-EL