+

AB-331 Vynechání jištění u odbočujícího vedení VO

OTÁZKA:
Vynechání jištění u odbočujícího vedení VO

Měl bych dotaz ohledně vynechání jištění u kabelového rozvodu venkovního osvětlení.
Jedná se o případ, kdy hlavní kabelový rozvod mezi jednotlivými osvětlovacími stožáry je proveden kabelem CYKY-J 5 x 10mm2 uloženým v zemi a je jištěn v rozváděči RVO pojistkovým odpojovačem s pojistkami In 16 A.
Výše uvedený kabel CYKY-J 5 × 10 mm2 je veden smyčkovaně přes stožárové svorkovnice jednotlivých stožárů, ze kterých jsou odvody přes pojistky 1x E14/6A na svítidla se světelnými zdroji 100 W.
V jednom místě je provedená odbočka ze stožárové svorkovnice kabelem CYKY-J 5 × 6 mm2, který napájí smyčkovaně tři sadové stožárky, které mají rovněž ve svých stožárových svorkovnicích jištění 1× E14/6A pro svítidla se světelnými zdroji 70 W.
Je třeba provést jištění odbočky CYKY-J 5 × 6 mm2, která je vedená ze stožárové svorkovnice jednoho z osvětlovacích stožárů? Nebo postačí na straně napájení jištění In 16A v rozváděči RVO a jištění odvodů ke svítidlům v jednotlivých stožárových svorkovnicích provedené pojistkami In 6 A.

Otázku podává: P. Prašek
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 26. 9. 2012
 
 
Facebook Obchod IN-EL