+

DA-475 Úpravy výrobní linky (nový příspěvek 11. 12. 2012)

OTÁZKA:
Úpravy výrobní linky

Prosím o vyjádření k následující úpravě stávajícího ovládání:
Linka má dnes jeden pracovní režim (ten není dán žádným přepínačem, jinak řečeno, na lince není osazen žádný přepínací ovládač volby pracovního režimu) s tlačítky START, STOP a TIPOVÁNÍ u každého pohonu linky.
Provozovatel žádá doplnění ovládání na ovládacím panelu u jednoho z pohonů (navíječe) o chod zpět (odvin) po dobu v PLC nastavenou na cca 10 sekund. Tímto povelem nebudou žádným způsobem vyřazeny bezpečnostní funkce ochranných krytů, všechny kryty jsou zabezpečeny stejně jako v automatu a nebude také vyřazen povel STOP linky. Samozřejmostí je povel NOUZOVÉ ZASTAVENÍ, který je nadřazen všem povelům.

Pro zadání tohoto povelu z ovládacího panelu navíječe navrhujeme 2 varianty řešení:
1. Osazením nového stiskacího ovládače s návratem se zapínacím kontaktem, který po stisku aktivuje zpětný odvin na předem nastavenou dobu v PLC. Předčasně lze odvin zastavit stávajícím tlačítkem STOP.
2. Osazením nového otočného přepínače ODVIN ZPĚT se 3 polohami 0 - I - START s návratem zprava do středu (s návratem START do I) typu Telemecanique ZB5-AJ8. V poloze 0 je aktivní současný stav - automat, v poloze I jsou deaktivovány povely START a TIPOVÁNÍ linky a teprve po navolení pravé polohy s návratem se aktivuje povel START odvinu zpět na předem nastavenou dobu v PLC. Předčasně lze odvin zastavit stávajícím tlačítkem STOP nebo přepnutím přepínače do polohy 0.

Závěr:
Pro úplnost, uvnitř rozváděče stroje je obsluze znepřístupněn ovládací otočný přepínač 0 - I, který vyblokuje ochranné kryty linky pouze při pomalém tipovacím chodu. Ten je určen pouze a výhradně ve zvláštním provozu jen pro údržbu a seřizování linky techniky, kdy je možné ochranné kryty otevřít.

Otázku podává: Jan Veselý
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 9. 12. 2012
 
 
Facebook Obchod IN-EL