+

DA-479 Bezpečnost spotřebičů

OTÁZKA:
Bezpečnost spotřebičů

Obracím se na vás s žádostí o názor na vyjádření jednoho zákazníka.
Jedná se o to, že jsem jednomu zákazníkovi řekl, že by se měly dělat revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2, a on mně na to odpověděl, že tyto revize se letos dělat nebudou ani na jednom el. spotřebiči, protože prý za bezpečnost ručí výrobce, a tak se prý revize dle ČSN 33 1600 ed. 2 nemusí provádět. Taky mně řekl, že existuje nějaká vyhláška anebo předpis anebo zákon, který prý říká, že po dobu záruky ručí za bezpečnost výrobce a nemusí se prý na těchto el.spotřebičích dělat revize. Když jsem mu řekl, aby mi uvedl označení toho zákona, vyhlášky a nebo předpisu, tak nevěděl.
Myslím si, že nemá pravdu, protože jako provozovatel (organizace) za bezpečnost výrobku, aby se zaměstnanci nic nestalo, zodpovídá organizace a přece ne výrobce. Jak ten může mít za něco odpovědnost, když nemůže zaručit správné zacházení s el. spotřebičem? A za řádné proškolení s el. spotřebičem přece zodpovídá organizace. A taky jsem mu řekl, že i když koupí nový el. spotřebič, tak se musí zkontrolovat a zavést karta spotřebiče dle ČSN 33 1600 ed. 2.
Taky jsem se ho ptal, jak to bude s el. spotřebiči, co už nejsou v záruce, a na to mně taky řekl, že za ně ručí výrobce .
Zajímalo by mě tedy, jestli existuje nějaký zákon, vyhláška, předpis, nařízení, ve kterém by se psalo, že za bezpečnost el. spotřebiče zodpovídá výrobce, a proto se nemusí na nich dělat revize dle ČSN 33 1600 ed. 2.

Otázku podává: Michal Krasl
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 16. 1. 2013
 
 
Facebook Obchod IN-EL