+

AC-264 Vnější LPS (hromosvod) na kovové hale

OTÁZKA:
Vnější LPS (hromosvod) na kovové hale

Řešíme problém s hromosvodem na hale, která je konstruována jako ocelová kostra, opláštěná Al panely včetně střechy. Dodavatel haly odmítl umožnit ukotvení jímacího vedení a svodů do a přes plášť haly kvůli záruce a investor souhlasí. Rozhodli jsme se proto použít plastové podpěry PV21c na jímací vedení na střeše a plastové podpěry PV1p na svody. Tzn., že hromosvod bude sice na vodivé hale, ale spojen s ní bude pouze v místě např. okapů a tam, kde nenarušíme celistvost pláště. S uzemněním bude hala spojena pouze pomocí ekvipotenciální přípojnice u hlavního rozváděče. Uzemnění bude provedeno jako obvodový zemnič, ale ve výkopu kolem haly. Ani tady nám nebylo umožněno spojit zemnič s ocelovou konstrukcí v základu, protože základ je prefabrikovaný a je zapuštěn do podloží jako hotové kusy.
Měli bychom trvat na spojení ocelových nosných prvků přes opláštění, nebo postačí výše popsané řešení?

Otázku podává: Pavel Fornůsek
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 9. 5. 2013
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL