+

AG-321 Zásuvky „schuko“ ve strojních zařízeních

OTÁZKA:
Zásuvky „schuko“ ve strojních zařízeních

Při pravidelných revizích strojních zařízení dodaných renomovanými výrobci na český trh včetně ES prohlášení o shodě nacházíme v rozváděčích technologie nainstalované zásuvky „schuko“. Jaké stanovisko máme zaujmout k danému problému?
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby předepisuje, že zásuvky se jmenovitým proudem nepřesahujícím 16 A musí splňovat národně stanovené parametry. ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 v čl. 46N6.1 píše o pevných zásuvkách v rozvodech nn.
Vztahuje se tato vyhláška a ČSN i na strojní zařízení?

Otázku podává: Zahradníček Jiří
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 17. 6. 2013
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL