+

AC-270 Ochrana před dotykovým napětím u svodů

OTÁZKA:
Ochrana před dotykovým napětím u svodů

Mám následující dotaz:
V ČSN EN 62305-3 ed. 2 je v bodě 8.1 Opatření na ochranu před dotykovým napětí a bodě 8.2 Opatření na ochranu před dotykovým napětí uvedeno: „Rezistivita povrchové vrstvy půdy v okruhu do 3 m od svodu není menší než 100 kΩ“.
A v poznámce „…………(nebo vrstva štěrku o tloušťce 15 cm) obvykle snižuje nebezpečí na přípustnou hodnotu.“
1. Platí tato poznámka i pro zámkovou dlažbu se štěrkovým podsypem tlustším než 15 cm?
2. Musím u rodinného domu dělat a nebo navrhnout nějaká opatření, pokud je svod na hranici vstupního chodníku do domu (v okruhu 3 m)?
3. Jak platí „poznámka“ za deště, který bouřku většinou doprovází?

Otázku podává: Bouda Jaroslav
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 2. 7. 2013
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL