+

AB-343 Jak se to má se zkratovými proudy a s proudy Icn, Icu, Ics jističů?

OTÁZKA:
Jak se to má se zkratovými proudy a s proudy IcnIcuIcs jističů?

Uživatelé výpočtových programů různých výrobců a dodavatelů jisticích přístrojů se setkávají v některých případech s různou interpretací zkratových vypínacích schopností přístrojů. (Někteří výrobci uvádějí ve svých výpočetních programech též, aby kromě kontroly z hlediska zkratové vypínací schopnosti jističů byla provedena i kontrola z hlediska maximální stejnosměrné složky zkratového proudu.) Odtud vyplývá otázka, zda platí vždy pravidlo, že pokud je Ik  Ics, je jisticí přístroj (jistič) správně zvolen?

Otázku podává:
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 25. 7. 2013
 
 
Facebook Obchod IN-EL