+

AG-323 Zapojení sporákových kombinací

OTÁZKA:
Zapojení sporákových kombinací

Některé organizace přecházejí na elektrické rozvody ze soustavy TN-C na TN-S. Soukromí lékaři jsou v pronájmu a rozvody jsou realizovány pronajímatelům.
Problém nastává u pevně připojených spotřebičů přes tzv. sporákovku (sporákovou kombinaci).
Při požadavku z mé strany na zapojení sporákovek tak, aby byly vypínány oba pracovní vodiče, jsem narazil na názor, že to není nikde specifikováno a že nic měnit nebudou.
Pokud nechci vypínat proudový chránič, nelze jakkoliv zasáhnout do rozváděčů na chodbě, musím mechanicky odpojit vodič N. V podvědomí mám, že v soustavě TN-S musí být vypínány oba pracovní vodiče (alespoň u pevně připojených spotřebičů). Nejsem sto to ovšem v dostupných normách najít a doložit.
Navíc u některých pronajímatelů je přístup k přívodům, jištění a chránění zabezpečen zámkem s přístupem zodpovědné osoby, která není často k dispozici.
Otázka zní: Existuje v nějakém předpise věta, že u připojení pevného spotřebiče musí být vypínány oba nebo všechny pracovní vodiče?

Otázku podává:
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 27. 8. 2013
 
 
Facebook Twitter Obchod IN-EL