+

AC-273 LPS a starší zařízení se zónou 2

OTÁZKA:
LPS a starší zařízení se zónou 2

Prosím Vás, mám takový dotaz:
Jedná se o ochranu před účinky úderu blesku a statické elektřiny na potrubních mostech starých několik desítek let. Protokolem o určení vnějších vlivů je stanovena ZÓNA 2 okolo přírub ve vzdálenosti 1,5 m (potrubí s plynem, vodíkem, párou, vodou atd.). Ve většině případů je potrubí buď zavěšeno na kovových objímkách, nebo je položeno na kovových podpěrách. Šrouby spojů přírub jsou opatřeny ve většině případů vějířovitými podložkami a potrubí jsou zaizolována. Podle ČSN 34 1390 by se mělo veškeré potrubí přizemnit po 100 m (ZÓNA 2). Problém je v tom, že příruby potrubí jsou od sebe různě vzdáleny a potrubí je zaizolováno. Z tohoto důvodu je obtížné provést pospojení v jednom místě. Uzemnění patek mostů je pravidelně revidováno. Je dostačující to, jak je potrubí uloženo? Je postačující, že by se prováděly pouze vizuální kontroly uložení potrubí a byly by zkontrolovány veškeré příruby (chybějící podložky, koroze)?

Otázku podává: Ladislav Falta
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 25. 10. 2013
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL