+

AB-346 Kompenzační rozváděč a jištění jeho přívodu

OTÁZKA:
Kompenzační rozváděč a jištění jeho přívodu

Mám dotaz ohledně napojení rozváděče kompenzace a jeho jištění.
Z hlavního rozváděče 2RH je za hlavním jističem BD 250 NE 305/Ie 250 A proveden vývod pro rozváděč kompenzace vodiči v trubce 3 x CYA 50 + 25 (PEN), celková délka vodičů do 3 m, prostor bez nebezpečí požáru, čili vyhovuje ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 čl. 433.2.2, ale protože jde o uložení B2 (cca 1 m v trubce PVC), dovolený proud 122 A, pojistka 100 A gG nevyhovuje jištění proti přetížení, které je v rozváděči kompenzace provedeno pojistkami PNA00 160 A gG (OEZ).

Otázka 1:
Je možno jistit přívodní vedení jen proti zkratu v rozváděči kompenzace pojistkami PNA00 160 A gG s tím, že dosud dodavatel nedoložil, že vodiče nemohou být přetíženy dle ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 čl. 433.3.1b), naměřená impedance včetně koeficientu 1,5 je 0.29 ohmu v rozváděči kompenzace.

Otázka 2:
Dodavatel rozváděče kompenzace uvádí na jeho výrobním štítku In 86 A a přitom na jeho přívodu je osazen pojistkový odpínač VARIUS FH00-3A/3 PNA00 160 A: není to v rozporu s předpisy na rozváděče?

Otázku podává: Jaroslav Šimek
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 21. 12. 2013
 
 
Facebook Obchod IN-EL