+

AC-275 Ochrana před bleskem ve zdravotnickém zařízení

OTÁZKA:
Ochrana před bleskem ve zdravotnickém zařízení

Zpracovávám projektovou dokumentaci na anesteziologicko resuscitační kliniku – rekonstrukce stávajících prostor v nemocnici. Lůžkové pokoje jsou ve skupině 2 dle ČSN 33 2000-7-710. Jedná se o stávající objekt, v pokojích jsou okna s hliníkovými rámy. Tato okna jsou vodivě propojena s venkovním parapetním plechem, který probíhá průběžně po celé délce fasády a je na několika místech spojen se svody hromosvodu.
Tato okna jsou na několika pokojích v prostoru pacientského prostředí dle čl. 710.3.9 normy. Otázkou je, zda se mají zahrnout do pospojování – domnívám se, že nikoliv, protože při úderu blesku by nepochybně propojením s hromosvodem došlo na elektrickém zařízení ke škodám a byl by ohrožen život a zdraví pacientů.
Okna budou vybavena vnějšími roletami s elektrickým pohonem. U těchto pohonů a jejich připojení nebude vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dodržena dostatečná vzdálenost od hromosvodu. Lze učinit nějaká opatření ke zmírnění nebezpečí přeskoku - např. opatřit vývod k roletám svodičem přepětí?
Přikládám fotografii fasády, kde jsou okna, průběžné oplechování, svody hromosvodu i vnější rolety patrné.


Otázku podává: J. Mottl
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 26. 1. 2014
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL